Bởi {0}
logo
Xiamen Leaka Electrical Equipment Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Cảm biến Kết Nối, Dưới Nước Kết Nối, Kết Nối Không Thấm Nước, Nhiệm Vụ Nặng Nề Kết Nối, Dây Harnesses
Thứ tự xếp hạng1 thời gian phản hồi nhanh trong Các bộ phận của cầu chìSample-based customizationMulti-Language capability: Annual export US $1,035,637Finished product inspection

by {0}